ουδείς μωρότερος των ιατρών εάν δεν υπήρχαν οι διδάσκαλοι ΒΟΛΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

παρευρέθηκα ή παραβρέθηκα
φροντιστηριο νετρινο λαρισα παρυφές της πόλης ΚΟΡΥΦΗ